PZP POM - Dyskusja publiczna (trzecie spotkanie krajowe SK3)

PZP POM - Dyskusja publiczna (trzecie spotkanie krajowe SK3)

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 04.07.2018 21:00

zakończona

Opis wydarzenia
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna odbędzie się 5 lipca 2018 r. w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, przy przy ul. Piastów 45.

Na spotkaniu zostanie omówiony i poddany dyskusji projekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W spotkaniu będą mogły wziąć udział osoby, które zapiszą się za pomocą formularza rejestracji dostępnego na stronie pzp-sk3.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274.   Wstępna agenda spotkania:

 • 09:30 - 10:00: Rejestracja
 • 10:00 - 10:20: Przywitanie i wprowadzenie do spotkania
 • 10:20 - 10:40: Prezentacja procesu planistycznego wraz z harmonogramem prac 
 • 10:40 - 11:10: Prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000
 • 11:10 – 11:45: Pytania nt. Prognozy
 • 11:45 – 12:00: Przerwa kawowa
 • 12:00 - 13:30: Prezentacja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000
 • 13:30 – 14.15: Pytania nt. projektu planu
 • 14:15 – 15:15: Lunch
 • 15:15 – 16:00: Dyskusja – uwagi do projektu planu i Prognozy
 • 16:00 – 16.15: Przerwa kawowa
 • 16.15 – 17.30: Dyskusja – uwagi do projektu planu i Prognozy – c.d.
 • 17.30:  Zakończenie spotkania
 Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 05.07.2018 09:30
Zakończenie: 05.07.2018 17:30

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii
ul. Piastów 45, Szczecin

Strona wydarzenia:
www.umgdy.gov.pl/?cat=274

Udostępnij znajomym:

Organizator
Urząd Morski w Gdyni
planymorskie@umgdy.gov.pl
58 3553437
Pokaż mapę...